Hillefors.com

 

 

1899 köpte min Farfars Far marken runt Hilleforsen och anlade en kvarn bredvid den befintliga sågen. Kvarnen brann 1905 och 1909 och därefter byggdes den upp i tegel. Tillbyggnader gjordes 1929 och 1940 till nuvarande utformning. På andra sidan ån byggdes 1947 en vattenkraftstation för husturbindrift (ö-drift) av kvarnen och kringliggande fastigheter. Fram till 1988 producerades havregrynen i kvarnen med samma teknik sedan början.

Maskiner, skakbord och elevatorer drevs via remdrift från den vattendrivna turbinen. Ångtryck skapades i den vedeldade pannan.

Idag ägs kvarnen och kraftstationen av Lerums kommun och viss restaurering har pågått under några år. Delar av lokalen kan användas för mindre tillställningar. I kvarnen finns också ett museum som drivs av Hillefors grynkvarns museiförening.

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Skakborden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök museiföreningens hemsida:

www.hilleforsgrynkvarn.se

 

 

 

 

 

Dessa bilder togs i september 2010 när jag lite stressad hade vägen förbi. Fler bilder och framför allt innifrån kommer senare. Troligen inte förrän våren 2012.

.

.

Denna vy är vad man möts av när man närmar sig kvarnen från järnvägsstationen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kvarnens "framsida".

Här levererades havre för behandling att bli till gryn. Härifrån lastades också de färdiga havregrynen för leverans till kund. Det fanns också möjlighet att köpa mindre paket "över disk".

 

Delen längs bort i bild används idag av museieföreningen som utställningslokal. I kvarnen finns också en fantastiskt fin lokal som kan också användas för mindre tillställningar.

 

Skorstenen tillhör den vedeldade pannan som användes för att skapa ångtryck för prepareringen av grynen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Norrsidan av kvarnen. Pampig byggnad. Till vänster i bild den gamla sågen och i förgrunden den gamla francisturbinen för kvarndriften.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Intagsrännan i trä, sågen och kvarnen samt "hönshuset" till höger i bild.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

<-Inytagsrännan till kvarnen. Här leds vattnet till turbinen som via kugghjulsväxel drev axlarna med remmar för drift av maskinerna i kvarnen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hillefors kraftstation. Byggdes ursprungligen för husdrift av kvarn och bostäder. Idag är den moderniserad och drivs av Lerums Energi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hillefors bro knyter ihop Hilleforsvägen över Säveåns båda sidor.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Utskovsluckan av stål som idag är automatiserad. De gamla spettluckorna av trä fick manövreras för hand och det var till och från ett ganska tufft arbete att med varierande vattenstånd och vattenflöde se till att flödet i intagsrännan var det rätta för att få optimal drift på kvarnen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Här kom de varma nypreparerade grynen ut för att packas i säckar eller mindre paket och påsar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillefors grynkvarn